viernes, 13 de marzo de 2009

Cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores,
mui mais lle praz quando loam seu nome que d'outras loores.

Desto direi un miragre, segundo me foi contado,
que avo a un monge bõo e ben ordin[n]ado
e que as oras desta Virgen dizia de mui bon grado,
e mayor sabor avia desto que d'outras sabores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Este mui bon clerigo era e mui de grado liia
nas Vidas dos Santos Padres e ar mui ben escrivia;
may[s] u quer que el achava nome de Santa Maria
fazia-o mui fremoso escrito con tres colores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

A primeyra era ouro, coor rrica e fremosa
a semellante da Virgen nobre e mui preçiosa;
e a outra d'azur era, coor mui maravillosa
que ao çeo semella quand' é con sas [e]splandores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

A terçeyra chamam rosa, porque é coor vermella;
onde cada a destas coores mui ben semellaa
a Virgen que é rica, mui santa, e que parella
nunca ouv' en fremosura, ar é mellor das mellores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Ond' aqueste nome santo o monge tragia sigo
da Virgen Santa Maria, de que era muit' amigo,
beyjando-o ameude por vençer o emigo
diabo que sempre punna de nos meter en errores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Onde foi a vegada que jazia mui doente
da grand' enfermidade, de que era en possente;
e pero assi jazia, viinna-lle sempre a mente
de seer da Virgen santa un dos seus mais loadores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

O abade e os monges todos veer-o veron,
e poi-lo viron maltreito, un frade con el poseron
que lle tevesse companna; e pois ali esteveron
un pouco, foron-se logo. Mais a Sennor das sennores

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Apareçeu ao frade que o guardav', en dormindo,
e viu que ao leyto se chegava passo yndo,
e dizia-lle: «Non temas, ca te farey ir sobindo
mig' ora a parayso, u veerás os mayores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Ca por quanto tu pintavas meu nome de tres pinturas,
leva[r]-t-ey suso ao çeo, u verás as aposturas,
e eno Livro da Vida escrit' ontr' as escrituras
serás ontr' os que non morren, nen an coitas nen doores.»

A que por gran fremosura e chamada Fror das frores...

Enton levou del a alma sigo a Santa Reynna.
E o frade espertou logo e foy ao leyt' agynna;
e pois que o achou morto, fez sõar a campaynna
segund' estableçud' era polos seus santos doctores.

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Mantenente o abade chegou y cono convento,
que eram y de companna ben oyteenta ou çento;
e aquel monge lles disse: «Sennores, por cousimentoo
que vi vos direy todo, se m' en fordes oydores.»

A que por gran fremosura é chamada Fror das frores...

Enton contou o que vira, segundo vos ey ja dito;
e o abade tan toste o fez meteren escrito
pera destruyr as obras do emigo maldito,
que nos quer levar a logo u sempr' ajamos pavores.
Canta y tañe Esther Lamandier . Colocó el vídeo en youtube dtr76.

2 comentarios:

Pablo J. Vayón dijo...

Una de las versiones más singulares jamás grabadas de estas cantigas. ¿Qué fue de Lamandier? ¿Alguien lo sabe?

Antonio Torralba dijo...

Se dedica al canto bíblico en hebreo y arameo. Ha creado incluso una escuela.
www.estherlamandier.com
Me gusta mucho este disco de Cantigas y el dedicado al trecento.